มูลนิธิแพทย์ชนบท

88/20 ชั้นสอง อาคารที่ทำการสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข
ซ.สาธารณสุข 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-149-5646 (สำนักงาน/โทรสาร)
089-668-1299
ruraldoctorfoundation@gmail.com

facebook.com/RuralDoctorFoundation